EULA

Αυτή η Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη ("Συμφωνία") είναι μεταξύ εσάς και της Clockology, LLC και διέπει τη χρήση αυτής της εφαρμογής που διατίθεται μέσω του Apple App Store. Εγκαθιστώντας την εφαρμογή Clockology ("η Εφαρμογή"), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτήν τη Συμφωνία και κατανοείτε ότι δεν υπάρχει ανοχή για απαράδεκτο περιεχόμενο. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας, δεν δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Clockology.

1. Μέρη Το παρόν Συμφωνητικό είναι μόνο μεταξύ εσάς και της Clockology, LLC και όχι της Apple, Inc. ("Apple"). Παρά τα προαναφερθέντα, αναγνωρίζετε ότι η Apple και οι θυγατρικές της είναι τρίτοι δικαιούχοι αυτής της Συμφωνίας και η Apple έχει το δικαίωμα να επιβάλει την παρούσα Σύμβαση εναντίον σας. Η Clockology, LLC, όχι η Apple, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την εφαρμογή Clockology και το περιεχόμενό της.

2. Απόρρητο Η Clockology, LLC μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Clockology από εσάς, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τύπων πληροφοριών από και για τη συσκευή σας. Η Clockology, LLC μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, αρκεί να είναι σε μορφή που δεν σας αναγνωρίζει προσωπικά, για να μετρήσει τη χρήση και την απόδοση της εφαρμογής Clockology. Πρόσθετες πληροφορίες στη δήλωση απορρήτου που διατίθενται στη διεύθυνση https://clockologyapp.com/privacy-policy.

3. Πεδίο της άδειας Σας παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, μη-αδειοδοτούμενο, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα για εγκατάσταση και χρήση της Εφαρμογής σε οποιεσδήποτε κινητές συσκευές Apple που σας ανήκουν ή ελέγχετε και οι οποίες υποστηρίζονται από την Εφαρμογή, όπως επιτρέπεται από τους Κανόνες χρήσης που ορίζονται στο Apple Media Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών, εκτός από το ότι αυτή η Αδειοδοτημένη Εφαρμογή μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιηθεί από άλλους λογαριασμούς που σχετίζονται με τον αγοραστή μέσω Οικογενειακής κοινής χρήσης ή αγοράς όγκου.

 • Αυτή η άδεια θα διέπει επίσης τυχόν ενημερώσεις της Εφαρμογής που παρέχονται από τον Αδειοδότη που αντικαθιστούν και / ή συμπληρώνουν την αρχική Εφαρμογή, εκτός εάν αυτή η ενημέρωση συνοδεύεται από ξεχωριστή άδεια, οπότε θα διέπονται οι όροι αυτής της άδειας.
 • Δεν μπορείτε να διανείμετε ή να κάνετε την Εφαρμογή διαθέσιμη σε τρίτα μέρη (εκτός εάν επιτρέπεται στο βαθμό που επιτρέπεται από τους Όρους και τις προϋποθέσεις της Apple) να δανείσετε, να ενοικιάσετε, να μισθώσετε, να πουλήσετε ή να αναδιανείμετε με άλλο τρόπο την Εφαρμογή.
 • Δεν μπορείτε να αποσυνθέσετε, να δημιουργήσετε αντίστροφη μηχανική, να αποσυναρμολογήσετε, να μεταφράσετε, να ενσωματώσετε, να προσαρμόσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή ενημερώσεις ή να επιχειρήσετε να αντλήσετε τον πηγαίο κώδικα της Εφαρμογής ή οποιοδήποτε μέρος αυτής.
 • Δεν μπορείτε να αντιγράψετε (εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από αυτήν την άδεια και τους Κανόνες Χρήσης) ή να τροποποιήσετε την Εφαρμογή τμημάτων αυτής. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε αντίγραφα μόνο σε συσκευές που σας ανήκουν ή ελέγχετε για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σύμφωνα με τους όρους αυτής της άδειας, τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του App Store και τυχόν άλλους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συσκευή ή το λογισμικό που χρησιμοποιείται. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε κανένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα αντίγραφα ανά πάσα στιγμή.
 • Οι παραβιάσεις των προαναφερθεισών υποχρεώσεων καθώς και η απόπειρα τέτοιων παραβιάσεων ενδέχεται να υπόκεινται σε δίωξη και αποζημίωση.
 • Ο Αδειοδότης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας
 • Τίποτα σε αυτήν την άδεια δεν ερμηνεύεται ότι περιορίζει τους όρους τρίτων. Κατά τη χρήση της Εφαρμογής Πρέπει να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις τρίτων.

4. Τέλη συνδρομής και πληρωμή Προσφέρουμε διάφορους τύπους συνδρομών για τις Υπηρεσίες μας, όπως δωρεάν έκδοση, μηνιαία συνδρομή και ετήσια συνδρομή. Επιλέγοντας μία από αυτές τις συνδρομές, συμφωνείτε να πληρώσετε εκ των προτέρων το ισχύον τέλος συνδρομής, εάν υπάρχει, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφαρμογή, συν τυχόν ισχύοντες φόρους και άλλα τέλη που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Όλες οι χρεώσεις δεν επιστρέφονται και δεν μεταβιβάζονται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους.

 • Δωρεάν έκδοση - Προσφέρουμε μια δωρεάν έκδοση κατά την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες χωρίς πληρωμή για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην Εφαρμογή. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τη δωρεάν έκδοση ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και κατά την αποκλειστική μας κρίση.
 • Ανανέωση - Ο αρχικός όρος μιας άδειας συνδρομής καθορίζεται στο τιμολόγιο. Μια Άδεια Συνδρομής μπορεί να ανανεώνεται χειροκίνητα από εσάς κάθε μήνα ή έτος για επιπλέον διαδοχικές περιόδους ίδιου μήκους με τον αρχικό όρο, εκτός εάν η Άδεια Συνδρομής τερματιστεί σύμφωνα με το παρακάτω εδάφιο Ακύρωση Συνδρομής (μαζί με τον αρχικό όρο, "Όρος ").
 • Ακύρωση συνδρομής - Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή. Όλες οι πληρωμές δεν επιστρέφονται και δεν μεταβιβάζονται. Δεν θα λάβετε επιστροφή οποιουδήποτε μέρους του τέλους συνδρομής που καταβλήθηκε για την τότε τρέχουσα περίοδο συνδρομής κατά τη στιγμή της ακύρωσης. Εάν ακυρώσετε, μέσω του χειριστή του καταστήματος εφαρμογών σας. Για παράδειγμα, εάν διαθέτετε iPhone, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, πατήστε Εφαρμογές και iTunes Stores, αγγίξτε το Apple ID σας, πατήστε Προβολή Apple ID, συνδεθείτε εάν ζητηθεί και, στη συνέχεια, πατήστε Διαχείριση κάτω από τις Συνδρομές. Η πληρωμή της συνδρομής θα χρεωθεί στον λογαριασμό σας iTunes κατά την επιβεβαίωση της αγοράς. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδρομές μέσω του λογαριασμού σας στο iTunes.
 • Αλλαγές τιμών συνδρομής - Η τιμή των συνδρομών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διορθώσουμε τυχόν ακούσια σφάλματα τιμολόγησης, να αλλάξουμε ή να ανακαλέσουμε οποιαδήποτε προσφορά περιορισμένου χρόνου και να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις στον Ιστότοπο ή στην Εφαρμογή, ακόμα και μετά τη χρέωση της συνδρομής σας τέλη. Εάν αλλάξουμε την τιμή της μηνιαίας ή της ετήσιας συνδρομής σας, έχετε την επιλογή να ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή πριν από την εφαρμογή της νέας τιμής. Ανατρέξτε παραπάνω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση.

5. Εγγύηση Η Clockology, LLC αποποιείται όλες τις εγγυήσεις σχετικά με την εφαρμογή Clockology στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Στο βαθμό που υπάρχει εγγύηση σύμφωνα με το νόμο που δεν μπορεί να απορριφθεί, η Clockology, LLC, όχι η Apple, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για αυτήν την εγγύηση. Σε περίπτωση αποτυχίας της Clockology, LLC να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, ενδέχεται να ειδοποιήσετε την Apple και η Apple θα σας επιστρέψει την τιμή αγοράς για το Clockology. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple δεν θα έχει καμία άλλη υποχρέωση εγγύησης σε σχέση με το Clockology και οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις, απώλειες, υποχρεώσεις, ζημιές, έξοδα ή έξοδα που οφείλονται σε τυχόν μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε εγγύηση θα είναι η μόνη ευθύνη της Clockology, LLC.

6. Συντήρηση και υποστήριξη Η Clockology, LLC παρέχει συντήρηση ή υποστήριξη για αυτήν, αλλά όχι στο βαθμό που απαιτείται συντήρηση ή υποστήριξη από την ισχύουσα νομοθεσία, η Clockology, LLC, όχι η Apple, θα είναι υποχρεωμένη να παρέχει τέτοια συντήρηση ή υποστήριξη.

7. Αξιώσεις προϊόντων Η Clockology, LLC, όχι η Apple, είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αξιώσεων από εσάς σχετικά με την εφαρμογή Clockology ή τη χρήση της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: (i) οποιασδήποτε αξίωσης ευθύνης προϊόντος. (ii) κάθε ισχυρισμός ότι η εφαρμογή Clockology δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική ή κανονιστική απαίτηση · και (iii) κάθε αξίωση που προκύπτει από την προστασία των καταναλωτών ή παρόμοια νομοθεσία. Τίποτα στο παρόν Συμφωνητικό δεν θεωρείται παραδοχή ότι ενδέχεται να έχετε τέτοιες αξιώσεις.

8. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Σε περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης τρίτου μέρους ότι εσείς ή Clockology, LLCκατοχή και χρήση του Ρολογιολογία Η εφαρμογή παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του τρίτου, Clockology, LLC, όχι η Apple, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διερεύνηση, την υπεράσπιση, τον διακανονισμό και την απαλλαγή κάθε τέτοιας αξίωσης για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας

9. Νομική συμμόρφωση Πρέπει να δηλώσετε και να εγγυηθείτε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο κυβέρνησης των ΗΠΑ ή που έχει οριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα «υποστηρικτής της τρομοκρατίας». και (ii) δεν περιλαμβάνονται σε καμία λίστα κυβέρνησης των ΗΠΑ με απαγορευμένα ή περιορισμένα μέρη.

10. Όροι Συμφωνίας Τρίτων Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες όρους τρίτων μερών αυτής της συμφωνίας κατά τη χρήση της Εφαρμογής.

11. Δικαιούχος τρίτου μέρους Εσύ και Clockology, LLC να αναγνωρίσετε και να συμφωνήσετε ότι η Apple, και οι θυγατρικές της Apple, είναι τρίτοι δικαιούχοι της EULA και ότι, με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων αυτής της EULA, η Apple θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί το δικαίωμα) να να επιβάλει την EULA εναντίον σας ως τρίτου δικαιούχου αυτής.

Αλλες πληροφορίες

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για παράπονα ή αξιώσεις σχετικά με το Clockology, επικοινωνήστε με:

Clockology, LLC
info@clockologyapp.com
(646) 662-4293
504 Grand St
Νέα Υόρκη, NY 10002